Ishođena uporabna dozvola za podsustavima Petrijanec-Zelendvor u okviru projekta Aglomeracije Varaždin

Općina Petrijanec

  • 0
  • 58 views

„Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ je projekt kojim je tvrtka Varkom d.o.o., javni isporučitelj vodnih usluga uspješno kandidirala za europska sredstva. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta procjenjuju se na 90,9 milijuna eura. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 64,9 milijuna eura. Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,5 km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena i sanaciju 2,7 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.

Temeljem provedenog tehničkog pregleda, dana 24.listopada 2023. ishođena je uporabna dozvola za podsustave Petrijanec-Zelendvor, izgrađene u okviru projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ te je time je uspješno proveden dio projekta Aglomeracije Varaždin koji se odnosio na Općinu Petrijanec.

Projektom Aglomeracije Varaždin na području Općine Petrijanec bila su obuhvaćena naselja Nova Ves Petrijanečka, Družbinec, Strmec Podravski, Zelendvor i dio naselja Petrijanec, a ukupna vrijednost ulaganja iznosila je približno 4,7 milijuna eura. Rezultati ulaganja u Općinu Petrijanec koja prema popisu 2021. broji 4.553 stanovnika su izgrađena značajna nova infrastruktura i veći broj priključaka na sustav odvodnje, kako to zorno prikazuju podaci u nastavku:

izvedeno je 13.200 m gravitacijskog cjevovoda i 4.700 m tlačnog cjevovoda,
izvedeno je šest crpnih stanica,
izvedena su 742 kućna priključka i
izveden je habajući sloj asfalta u ukupnoj duljini od približno 9.7 km.
„Izuzetno sam zadovoljan rezultatima ulaganja u projekt dogradnje sustava odvodnje u našoj općini te mogu reći da smo se opremili komunalnom infrastrukturom za 21. stoljeće, a pritom smo omogućili očuvanje podzemnih voda i okoliša. Ostvarila su se moja očekivanja da će građani prepoznati važnost ovog projekta te da će pokrivenost sustavom odvodnje u našoj općini iznositi 100 posto. Bilo nam je teško u vidu same izvedbe kanalizacije, zahvaljujem još jednom mještanima koji su bili strpljivi dok se radilo i uspjeli smo cijeli projekt Aglomeracije završiti kroz nešto više od tri godine. Prošli su nam i tehnički pregledi, zadovoljni smo što je sve gotovo i sada se možemo posvetiti drugim projektima koji dolaze, a ima ih puno. I život naših sugrađana od sada će biti ugodniji jer imamo puno ljudi koji imaju septičke jame,a to ih puno košta. Puno jeftinije i puno praktičnije je spajanje na kanalizaciju priključak je besplatan, a sada će to biti moguće praktički svim stanovnicima općine odnosno svakom domaćinstvu.“ – istaknuo je načelnik Željko Posavec

 

Dogradnja sustava odvodnje u Općini Petrijanec odvijala se u okviru trase kojom su još obuhvaćene općine Cestica, Vinica i Sračinec. Radovi na podsustavima Petrijanec-Zelendvor započeli su 9. kolovoza 2019. Projekt je najvećim dijelom tj. s više od 70 posto financiran iz Kohezijskoga fonda Europske unije, ali i iz nacionalnih sredstava, uključujući i vlastita sredstva općina. Izgradnjom planirane infrastrukture na području Općine Petrijanec ostvareni su ciljevi uspostave funkcionalnog sustava odvodnje te povećanja broja stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje za ovo geografsko područje.

 

Glazbena škola u Varaždinu sljedeće godine ugostit će najveće talente europskih glazbenih škola
Prev Post Glazbena škola u Varaždinu sljedeće godine ugostit će najveće talente europskih glazbenih škola
Operativna akcija “Pojas i mobitel”
Next Post Operativna akcija “Pojas i mobitel”
Related Posts

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *