Izabrana nova dekanica FOI-ja prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa

  • 0
  • 2.697 views

Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa danas je na Fakultetu organizacije i informatike izabrana za novu dekanicu FOI-ja u sljedećem mandatu u trajanju od tri godine. Mandat nove dekanice započinje u listopadu 2023.  godine, s početkom nove akademske godine 23./24.
Rođena je 1977. u Varaždinu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a doktorirala je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, obranom doktorske disertacije na temu Teorija agenata i korporacijsko upravljanje u praksi hrvatskih dioničkih društava pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvija Orsaga.
Od studenog 2001. zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike. Kao redovita profesorica, nastavne aktivnosti obavlja u sklopu Katedre za gospodarstvo (Financijske institucije i tržišta, Osobne financije, Upravljanje institucionalnim investitorima, Poduzetnički pothvat) i Katedre za organizaciju (Strategijski menadžment, Korporacijsko upravljanje, Strategija upravljanja ljudskim potencijalima). Članica je Laboratorija za poduzetništvo i Laboratorija za strateško planiranje i odlučivanje. Sunositeljica je kolegija na doktorskom studiju Informacijske znanosti, a tijekom godina uvela je više novih nastavnih programa te kontinuirano inovira postojeće nastavne sadržaje.
S bogatim iskustvom u radu Uprave Fakulteta, prvo kao pridružena članica i voditeljica studija Ekonomika poduzetništva, profesorica Klačmer Čalopa dolazi na mjesto dekanice Fakulteta s pozicije prodekanice za poslovanje i ljudske potencijale. Do sada je sudjelovala je na tri znanstvena nacionalna projekta MZOS-a. Bila je koordinatorica IPA prekograničnog programa Slovenija–Hrvatska 2007.–2013. Poduzetnička edukacija učenika / studenata inovatora Europe (Edu-preneur), zatim koordinatorica Erasmus projekta European Business Skills te je vodila projekt 3P – Planiram, Poduzimam, Promoviram iz programa ESF Obrazovanje za poduzetništvo i obrt. Bila je suradnica na Interreg projektu DIGITRANS i ABCitiEs te Horizon 2020 (CRISS). Aktivno sudjeluje i na projektu „e-Škole“, a kao istraživačica i na projektu Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja financiranog iz Hrvatske zaklade za znanost.
Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova te sveučilišnog udžbenika Financijske institucije i tržište kapitala, a članica je organizacijskih i programskih odbora znanstvenih konferencija.
Njezino područje ekspertize veže se uz područja poduzetništva, poslovnih financija, strategijskog menadžmenta i korporacijskog upravljanja. Uz navedena primarna područja interesa, a zbog sudjelovanja na više znanstvenih i stručnih projekata, širila je svoj interes i na druga područja.
U novom mandatu, na čelu institucije s više od 150 zaposlenih i oko 2700 studenata, Marina Klačmer Čalopa u svom programu naglasak će staviti na stjecanje međunarodnih akreditacija, povećanje internacionalizacije i projektne suradnje te kvalitetan nastavni i znanstveni rad, temeljen na kontinuiranoj evaluaciji i modernizaciji studijskih programa u STEM interdisciplinarnom području te primjeni interaktivnog i istraživačkog učenja, kao i kreativnog i kritičkog mišljenja u učenju i poučavanju. Klačmer Čalopa želi staviti i veći naglasak na osnaživanje ljudskih potencijala i usavršavanje znanstvenika i djelatnika FOI-ja, s naglaskom na uključivanjem sve većeg broja žena u interdisciplinarno STEM područje. Jedan od većih izazova bit će internacionalizacija doktorskog studija Informacijske znanosti te uspostava novog doktorskog studija Upravljanje digitalnim inovacijama, koji je napravljen u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. I dalje će ustrajati na proširenju prostornih kapaciteta Fakulteta kroz projekt Sveučilišni kampus 2 – Varaždin te izgradnju Centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, projekta koji je FOI u suradnji s Gradom Varaždinom prijavio na ITU mehanizam.
Dekana bira Fakultetsko vijeće na vrijeme od tri godine, a mandat dekana može se ponoviti samo jednom uzastopno.

Related Posts

Leave a Comment:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

A link to set a new password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our pravilima privatnosti.