Besplatne radionice Alohe u Varaždinu i Novom Marofu

Radionica Alohe 2

S osnovama mentalne aritmetike ALOHA djeca će se moći upoznati na besplatnim radionicama u Varaždinu i Novom Marofu.

ALOHA je trening za mozak koji djeci omogućuje da budu bolji u računanju, ali koji razvija i njihovu koncentraciju te pamćenje.

ALOHA je program zasnovan na abakusu koji potiče razvoj mozga na način da stimulira obje njegove polutke i pridonosi njihovu ožičavanju te povećanju dugoročne i kratkoročne memorije. Vježbe su djeci zabavne, a uspješno rješavanje zadataka potiče ih da idu naprijed. Dobro baratanje matematikom izvrsna im je polazišna točka za mnoge predmete te područja ljudskog djelovanja“, kazala je stručnjakinja za neuroedukaciju dr. sc. Branka Novosel, osnivačica Otvorenog učilišta Littera koja je Alohu donijela u Hrvatsku..

Budući da je kod djece uz kognitivnu inteligenciju (IQ) nužno razvijati i onu emocionalnu (EQ), djeca će se upoznati i s mindfulnessom, treningom svjesne pažnje. Njime se jačaju samodisciplina, ustrajnost i fokus, a smanjuje razina stresa. To djeci pomažu u nošenju s izazovima u svakodnevici, posebice onima u digitalnom okruženju.

U subotu 21. siječnja u 10 sati radionica će se održati u Školi stranih jezika Žiger u Varaždinu, a u petak 27. siječnja u 17.30 u Pučkom otvorenom učilištu u Novom Marofu.

Radionice su namijenjene djeci u dobi od 4 do 13 godina.

Na besplatnu radionicu djecu je moguće prijaviti putem poveznice: https://aloha.hr/prijavi-se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *