Predstavljanje NPOO-a u dijelu digitalizacije – Varaždin

„Kroz ovaj Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je prilika kakva će nam se teško ponoviti cilj nam je ubrzati digitalnu transformaciju Hrvatske koja će svojom primjenom olakšati, ubrzati, pojeftiniti i učiniti efikasnijim sustav u kojem se primjenjuje. Želja nam je kroz stvaranje novog okvira koji će biti jednostavan ali i dovoljno otvoren za sve brze i agilne promjene današnjeg načina života u okruženju digitalnih tehnologija, stvoriti nove pretpostavke za jednostavnije i djelotvornije pružanje usluga građanima i poduzetnicima primjereno životu 21. stoljeća. Želimo da digitalne tehnologije građanima i poduzetnicima pojednostave životne i poslovne situacije i omoguće bolje uvjete u postizanju svojih ciljeva. U konačnici, stvaranjem ovog Plana koji uključuje 25% doprinosa digitalnoj transformaciji društva uz postizanje kvalitetnije i bolje, digitalizirane javne uprave u Hrvatskoj očekujemo stvaranje više stotina radnih mjesta u gospodarstvu na samoj provedbi ovog plana.!“, izjavio je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Bernard Gršić, predstavljajući reforme i investicije Nacionalnog plana za oporavak i otpornost unutar podkomponente koja se odnosi na digitalizaciju u Varaždinu.

U skladu s nacionalnim i EU strateškim aktima, u sklopu NPOO-a definirani su ciljevi provedbe digitalne tranzicije društva i gospodarstva Hrvatske kroz povećanje učinkovitosti i transparentnosti rada tijela javnog sektora, uspostavu upravljačke i koordinacijske strukture za planiranje i provedbu digitalne transformacije društva i javne uprave te osiguranje tijelima javne uprave dostupnost alata i tehnologija potrebnih za razvoj ekonomičnijih i kvalitetnijih digitalnih usluga usklađenih s potrebama njihovih korisnika.

Provedbu digitalne tranzicije, Hrvatska je započela donošenjem nacionalnih akata strateškog planiranja za razdoblje do 2020. godine (Strategija e-Hrvatska 2020. i pripadajući Akcijski plan) koji su u području digitalizacije usklađeni s prioritetima inicijative Digitalna agenda za Europu. Nastavno na prioritete identificirane u navedenim strateškim aktima, u razdoblju provedbe NPOO-a, nastavit će se izgradnja infrastrukture širokopojasnog interneta, razvoj javnih e-Usluga i kontinuirana nadogradnja nacionalne infrastrukture kao preduvjeta za daljnji razvoj digitalnih tehnologija te uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti kao ključne pretpostavke sigurne razmjene podataka i povezivanja servisa tijela javne uprave za razvoj kompleksnih e-Usluga prilagođenih korisnicima.

Nastavak digitalne tranzicije hrvatskog gospodarstva i društva u sljedećem desetogodišnjem razdoblju planiran je i u sklopu Nacionalne razvojne strategije 2030 (NRS). Naime, prelazak na održiv i uključiv gospodarski model temeljen na širem prihvaćanju i korištenju digitalnih i čistih tehnologija definiran je kao prioritet javnih politika u NRS-u. U NRS-u se navodi: potreba jačanja i izgradnje strateških digitalnih kapaciteta kroz praćenje razvoja digitalnih usluga i digitalne transformacije, daljnji razvoj državne informacijske infrastrukture, povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima, razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta koje omogućavaju gigabitnu povezivost te jačanje kapaciteta i razvoj digitalnih kompetencija zaposlenika u javnoj upravi i pravosuđu.

Za daljnji napredak hrvatskog društva i gospodarstva potrebno je poticati daljnja ulaganja u digitalne tehnologije, nadogradnju, unaprjeđenje te osiguranje interoperabilnosti informacijskih sustava usmjerenih na olakšanje poslovanja javnom i privatnom sektoru. Definiranjem strateškog okvira, uspostavom i nadogradnjom državne informacijske infrastrukture i središnjeg sustava interoperabilnosti te uvođenjem novih e-usluga za građane, poduzetnike i javni sektor potaknuti digitalnu tranziciju društva i gospodarstva.

leave a reply