Uz 22. travnja – Dan planeta Zemlje

Otrkrivena divlja odlagališta otpada u Brezničkom Humu

Kao i svake godine do sada općina Breznički Hum i ove godine provodi akciju čišćenja okoliša na Dan planeta Zemlje. Općinski su čelnici u društvu komunalnog redara i nekolicine općinskih volontera danas obišli novo otkriveno divlje odlagalište otpada te su na Mrzlom vrhu, koji se nalazi na granici općine Breznički Hum i Novog Marofa, pronašli velike količine građevinskog i ostalog otpada ostavljenog od strane nemarnih žitelja.
Općinski načelnik Zoran Hegedić najavio je pojačani nadzor komunalnog redara kod novootkrivene, ali i ostalih lokacija divljih odlagališta otpada, koja se uglavnom nalaze uz prometnice i pored šumskih putova.
– Uskoro ćemo sa koncesionarom, udrugama i lovcima upriličiti organizirano sakupljanje otpada i čišćenje terena kod divljih odlagališta kako bi sačuvali prirodu – napominje načelnik apelirajući na sve građane da ne odlažu otpad na neprimjerena mjesta u prirodi.
– Općina Breznički Hum, kao i ostale općine u okruženju, ima organizirana reciklažna dvorišta za odlaganje komunalnog otpada i organizirani odvoz takvog otpada preko komunalnih tvrtki tako da još jednom apeliramo na svijest građana da čuvaju okoliš kako bismo ga čistog i lijepog ostavili u naslijeđe generacijama iza nas – istaknuo je Zoran Hegedić.

leave a reply