Pjesmom i plesom protiv socijalne iskljucenosti – novi projekt KUD Ljubescica

Potpisivanjem ugovora s Ministarstvom kulture i medija i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, 24. ožujka 2021. godine započela je provedba projekta „Pjesmom i plesom protiv socijalne isključenosti“ čija je vrijednost 487.121,54 kuna i u cijelosti je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Kulturno umjetničko društvo Ljuba voda, a provest će ga u partnerstvu s Hrvatskim društvom inženjera geotehnike. Projekt će trajati godinu dana i njime se želi omogućiti sudjelovanje djece i mladih u online kulturno-umjetničkim sadržajima te na taj način povećati njihovu socijalnu uključenost u doba pandemije.
Osnovna ideja projekta proizašla je iz činjenice da kultura ima važnu ulogu u jačanju socijalne kohezije i izgradnji uključivog društva, a kulturna participacija značajno doprinosi osobnom razvoju pojedinca i poboljšanju ukupne kvalitete života. Sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim aktivnostima ima povoljan učinak na fizičko i mentalno zdravlje, stoga je poticanje pristupa kulturi ugrađeno u politike borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva, dok se osiguravanjem pretpostavki za jednakost pristupa i sudjelovanja u kulturi svih građana djeluje u pravcu povećanja socijalne uključenosti i podizanja razine životnih uvjeta. Takvim je djelovanjem osobito važno obuhvatiti društvene skupine koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti, poput djece i mladih. Njima je izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 onemogućen fizički pristup umjetničkim i kulturnim aktivnostima što se može nepovoljno odraziti na održavanje društvenih veza, na razvoj vještina i znanja koja sprečavaju antisocijalno ponašanje te na njihovo ukupno psihofizičko stanje. Slijedom navedenog, KUD Ljuba voda prepoznao je potrebu organiziranja online aktivnosti koje će biti namijenjene djeci i mladima, kako članovima KUD-a, tako i svima zainteresiranima.
Kroz projekt će se provoditi participativne kulturno-umjetničke aktivnosti u obliku književnih, plesnih i tamburaških radionica. Radionice će biti prožete lokalnom kulturom i običajima, ali i folklorom šireg zavičaja. Kroz njih će se kod djece i mladih razvijati kreativne, komunikacijske, interkulturalne, interpersonalne, glazbene i ritmičke vještine te na taj način potaknuti njihov intelektualni i mentalni razvoj, povećati socijalna uključenost i održati društvene veze.

Kalendar događanja i obavijesti o projektnim aktivnostima bit će dostupne na internetskoj stranici projekta.

leave a reply