Poduzetnici sa sjedištem u Varaždinu u 2019. godini povećali dobit za 104%

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Varaždinu, u 2019. godini, poslovao je 2.091 poduzetnik s 20.780 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 3,8%, u odnosu na 2018. godinu. S ostvarenih 15,2 milijarde kuna ukupnih prihoda u 2019. godini, udio poduzetnika Varaždina u ukupnim prihodima županije je 54,4%. Za usporedbu, to još nije na razini 2008. godine kada su varaždinski poduzetnici ostvarili gotovo 17,0 milijardi kuna ukupnih prihoda. U 2019. godini ostvaren je pozitivan financijski rezultat u iznosu od 487,6 milijuna kuna, što je 104,0% više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2018. godini.

Udio poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu u 2019. godini u broju poduzetnika Varaždinske županije bio je 50,4%, u broju zaposlenih 47,6%, u ukupnim prihodima 54,4%, u ukupnim rashodima 54,8%, u dobiti razdoblja 46,8% i u gubitku razdoblja 49,2%. U usporedbi s poduzetnicima u drugim gradovima i općinama, poduzetnici Varaždina su peti po broju zaposlenih i ukupnim prihodima, osmi po broju poduzetnika i deveti prema neto dobiti.

Među poduzetnicima sa sjedištem u Varaždinu, prema ukupnim prihodima u 2019. godini, prva je VINDIJA d.d. s 1.108 zaposlenih i nešto manje od 3,0 milijarde kuna (10,7% ukupnih prihoda poduzetnika županije). KOKA d.d. je na drugom mjestu s 1,3 milijarde kuna ukupnih prihoda i 1.486 zaposlenih, po čemu je ovo društvo na prvom mjestu. Najveću dobit razdoblja ostvarilo je GUMIIMPEX-GRP d.o.o., u iznosu od 33,5 milijuna kuna.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu, u 2019. godini iznosila je 5.210 kune i 1,2% je veća u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Varaždinske županije (5.150 kuna).
Za usporedbu, prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH u 2019. godini iznosila je 5.815 kune i veća je 11,6% od prosječne mjesečne neto plaće obračunate zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Varaždinu te 12,9% veća od prosječne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Varaždinskoj županiji.

leave a reply