Radionica prve pomoći, 29.06.2019. u 10h, Kongresna dvorana Arene Varaždin

Skupina liječnika okupljenih oko incijative sportska mEDUKACIJA dana 29.06.2019. s početkom u 10h u Kongresnoj dvorani Arene Varaždin u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga grada Varaždina, Nogometnim klubom Varteks i tvrtkom Stiv trade d.o.o. održati radionicu prve pomoći koja će se sastojati od predavanja i praktičnog dijela.

Maksimalni broj sudionika je 50 kako bi svi zainterersirani mogli adekvatno sudjelovati u praktičnom dijelu. Prijave su moguće putem email: sportskamedukacija@gmail.com ili putem facebook.com/sportskamEDUKACIJA.

Ciljana skupina polaznika su treneri sportaša mlađih dobnih skupina, ali i svi ostali zainteresirani su dobrodošli.

Planirana predavanja:

1. Osnovni postupci oživljavanja + AED
2. Zbrinjavanje rana
3. Zbrinjavanje prijeloma i išćašenja
4. Sportska medicinska torba
+ radionice na lutkama za oživljavanje, zbrinjavanja rana, imobilizacija prijeloma, primjena ortoza kod sportaša (Bauerfeind)…

Ujedno će polaznici imati mogućnosti saznati novosti o prehrani sportaša kod predstavnika tvrtke Farmacia, kao i izmjeriti i analizirati sastav tijela.

leave a reply