Varaždin kao kandidat za UNESCO zaštitu

Habijan: Aktualiziramo upis Grada Varaždina na listu svjetske kulturne baštine

Varaždin, 24. travnja 2019 – Gradski odbor HDZ-a Grada Varaždina ponovno će pokrenuti proceduru, odnosno aktualizirati nominaciju Grada Varaždina u postupku upisa na listu svjetske baštine UNESCO, u suradnji sa stručnjacima iz Ministarstva kulture i odjela za zaštitu kulturne baštine.

2005. godine podnesena je prijava za upis Grada Varaždina na listu svjetske baštine UNESCO. Od te godine Grad Varaždin nalazi se na tentativnoj listi UNESCO-a, odnosno na popisu onih područja koji se nalaze na teritoriju zemalja članica za koje se smatra da su relevantne za upis na listu svjetske baštine. S obzirom na to da je od dana predaje zahtjeva proteklo gotovo 15 godina, Gradski odbor HDZ-a Grada Varaždina ponovno će pokrenuti proceduru odnosno aktualizirati nominaciju Varaždina u postupku upisa na listu svjetske baštine UNESCO-a, u suradnji sa stručnjacima iz Ministarstva kulture i odjela za zaštitu kulturne baštine.

„Pokrenut ćemo i inicijativu pred Ministarstvom kulture za upis kompleksa Starog grada na listu „Oznaka europske baštine“ (European Heritage Label)“ , izjavio je Damir Habijan na konferenciji za medije te dodao: „kompleks Starog grada koji se sastoji od dvorca, kule stražarnice s lančanim mostom, žitnice i zemljanih bedema, a koji je nastao većim dijelom u razdoblju renesanse u svrhu obrane od Turaka, predstavlja jedinstveni fortifikacijski sklop odnosno kompleks.“

U Republici Hrvatskoj jedino je Muzej i nalazište krapinskih neandertalaca dobio Oznaku europske baštine od Europske komisije.

„Upisom na listu i dobivanjem Oznake europske baštine, naš grad upisao bi se u najznačajnija europska kulturna dobra, što bi uvelike doprinijelo promidžbi grada, ali i omogućilo lakše sufinanciranje projekata vezanih uz očuvanje kulturne baštine“, dodao je Habijan.

„Varaždin u centru grada ima velik broj palača koje se ističu vrijednim kamenim portalima te je nužan veći angažman gradskih vlasti kako bi se u narednom razdoblju većina njih obnovila i zaštitila od propadanja“ izjavila je Martina Jerbić – Cecelj, nositeljica HDZ liste 1. MO „Centar“ .

Mladež HDZ-a Grada Varaždina također se priključila ovoj inicijativi te je osmislila akciju izrade zanimljivih autohtonih suvenira. Riječ je o otiskivanju starog varaždinskog grba koji se nalazi na šahtovima u centru grada na majice.

„Na taj način željeli smo pokazati kako se sitni povijesni detalji nalaze u cijelom našem gradu. Iako su ponekad nama manje vidljivi, gostima i turistima su itekako interesantni“, istaknuo je Sven Bunta, predsjednik mladeži HDZ-a Grada Varaždina.

Na majice je otisnut stari varaždinski grb za koji su Varaždinci dobili odobrenje za korištenje od kralja Matije Korvina 1464. godine te spada u najstarije povijesne grbove u Europi. Nažalost, ne može se sa sigurnošću utvrditi je li toranj doista postojao u Gradu Varaždinu ili je riječ samo o prikazu koji nema povijesnog uporišta u stvarnoj građevini.

leave a reply