Od 15. studenog na zimskim dionicama cesta obavezna je zimska oprema na vozilima

Od danas, 15. studenog do 15. travnja 2019. godine, na zimskim dionicama cesta, obavezna je zimska oprema na vozilima. Na području Varaždinske županije u zimske dionice svrstane su državna cesta D-2 od GP Dubrava Križovljanska – Sračinec – Jugozapadna obilaznica grada Varaždina – do priključka na auto-cestu A-4 te čitava dionica auto-ceste A-4 Varaždin – Sveta Helena.
Pod zimskom opremom motornih vozila najveće dopuštene mase do 3.5 tone smatraju se zimske gume s oznakom M+S na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače. pod Zimskom opremom autobusa i teretnih automobila najveće dopuštene mase iznad 3.5 tone, smatraju se zimske gume na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg za postavljanje na pogonske kotače.
Zimsku opremu na ostalim dionicama cesta vozači moraju imati u trenutku kad na istima vladaju zimski uvjeti, a to je kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na istom poledica.
Odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za vozača koji nema propisanu zimsku opremu na vozilu, određena je novčana kazna u iznosu od 700 kuna, kao i za vozača koji prije uključivanja u promet ne očisti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.
U vrijeme zimskih uvjeta na cestama također je zabranjen promet svim teretnim vozilima s priključnim vozilima (kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama).

leave a reply