Nalet vozila na divlje i domaće životinje – Pojačani oprez!

Praćenjem događanja prometnih nesreća na području Policijske uprave varaždinske u prethodnom razdoblju zamijećena je tendencija porasta događaja naleta cestovnih motornih vozila na domaće i divlje životinje. U cilju prevencije ovakvih i sličnih događaja, pozivamo vozače na maksimalni oprez na prometnicama Varaždinske županije, kao i da prilagode brzinu kretanja vozila stanju i uvjetima na cesti te poštuju postavljenu prometnu signalizaciju koja ih upozorava na moguće pojavljivanje divljači na cesti.
Također pozivamo vlasnike domaćih životinja na poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja zadržavanja domaćih životinja na cesti bez nadzora.
Napominjemo da su vlasnici domaćih životinja (psi, mačke i dr.) dužni životinje držati pod nadzorom, odnosno držati ih u ograđenim dvorištima i poduzimati druge mjere da se iste bez nadzora zadržavaju na cestama. U slučaju naleta vozila na domaće životinje u pravilu su odgovorni vlasnici domaćih životinja, te sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama za vlasnika životinja je propisna kazna 300 kuna.

leave a reply