Općina Sračinec uspješno provela projekt “TREND”

Općina Sračinec uspješno provela projekt TREND – Volontiranje za napredno društvo kojeg je zajedno s partnerima; slovenskom Općinom Cirkulane, mađarskom Općinom Hrvatski Židan te općinom Čapljina iz Bosne i Hercegovine, prijavila na program Europa za građane.
Projekt vrijednosti 22 tisuće eura dao je doprinos u osvjetljavanju volontiranja kao jednog od kamena temeljaca civilnoga društva kakvog promovira Europska unija.
Volontiranje oživljava najplemenitije stavove Unije: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude. Jedan je od najsnažnijih elemenata koji doprinosi razvoju društva te je važan dio svakog suvremenog društva, a odnosi se na aktivno sudjelovanje građana u zajednici, na izgrađivanje osjećaja solidarnosti, na zaštitu ranjivih skupina od ekonomske, društvene i političke marginalizacije. Promovira demokratsko i društveno djelovanje namijenjeno svakom članu društva, bez obzira na spol, dob ili rasu jer ono podupire pravo svih žena, muškaraca i djece da se slobodno udružuju u volonterskom radu, bez obzira na svoju kulturu i etičku pripadnost, vjeroispovijest, spol, zdravstveno stanje i društveni ili ekonomski položaj.
Kao najveći izazov u provedbi projekta bila je promijeniti negativnu percepciju i stigmatizacije migranata da ih se više ne gleda kao „druge“, „prljave“, „teroriste“, „cigane“ već kao ljude poput nas koji trenutno trebaju pomoć.
Iz svake zemlje partnera čula su se direktna iskustva sa migrantima tokom održanih radnih sastanaka, okruglog stola, javne tribine te prezentacija. Volonteri su ih opisali kao „unesrećene“, „ljude kojima je potrebna pomoć“, „nikada nisu izazivali nerede“. Tokom javne tribine o ulozi volontiranja usred trenutne migrantske krize često je javnost iznosila pitanja vezana za sigurnost i migrante. Izneseni su mnogi pozitivni primjeri kako bi se smanjila krivo stvorena slika o neprivilegiranima i istaknula prijeko potrebna pomoć ljudi i društva koji imaju bolji životni standard.
Na taj se način skinula negativna stigmatizacija o izbjeglicama te djelovalo na socijalnu koheziju i sigurnost društva dok se istovremeno poticala javna rasprava o tome kako poboljšati uvjete za javno i demokratsko djelovanje u tome smjeru, što je u skladu s prioritetima Programa Europa za građane.
Volontiranje je pokretač i stvaratelj ljudskog i društvenog bogatstva. Ono predstavlja put prema integraciji te je ključno u poboljšavanju i postizanju društvene uključenosti. No prije svega, volontiranje prenosi osnovne vrijednosti na kojima je izgrađena Europska Unija poput prava, solidarnost, inkluzije te slobodnog i aktivnog građanstva. Volonteri pomažu oblikovati društvo prenoseći vrijednosti Unije. Njihovo djelovanje kojim postižu pozitivne promjene u životima ljudi treba prepoznati i njegovati kao izvor društvenog kapitala što se ovim projektom i postiže.
U trodnevnim aktivnostima od 28. do 30. rujna ove godine isticane su potrebe međukulturnog dijaloga, istupanja prema manjinama te općenito stigmatiziranim ljudima jer su upravo oni ti kojima je najpotrebnija pomoć i tolerantan pristup kao bi se integrirali te postali aktivni član europskog društva.
Provedba projekta je rezultirala donošenjem smjernica za daljnji razvoj volontiranja koje su upućene hrvatskim, slovenskim i mađarskim predstavnicima u Europskom parlamentu:
Uspostaviti nacionalni portal za volontere gdje bi se postojeće volonterske organizacije mogle promovirati, a potencijalni volonteri mogli pronaći svoju nišu za aktivaciju
Uključiti volontiranje kao vid stručne prakse u srednjoškolskom/fakultetskom obrazovanju, sa minimalno dva tjedna obaveznog volontiranja uslijed familiarizacije procesa volontiranja među mladima te stjecanja radnih navika
Izraditi nacionalnu strategiju volontiranja do 2020 godine koja bi slijedila EU smjernice razvoja volontiranja sa obaveznom izradom godišnjeg Operativnog plana svih mjera
Sama priprema i sadašnja provedba predstavlja temelj buduće suradnje i zajedničkih nastojanja za ostvarenje navedenih ciljeva radi doprinosa razvoju i stabilnosti Europe u kakvoj svi želimo živjeti i raditi za sve projektne partnere i dionike same provedbe.
U sklopu projekta, Općina Sračinec je potpisala sa Općinom Čapljina sporazum o bratimljenju radi uspostavljanja dugoročne suradnje zasnovane na međusobnom razumijevanju i uvažavanju različitosti gdje partneri svojim potpisima izražavaju svoju namjeru uložiti sve napore u aktivnosti traženja raspoloživih mogućnosti zajedničke suradnje svojih građana.
Ovom Poveljom potpisnici su se obvezali promovirati prijateljstvo, međusobno poštovanje i solidarnost među svojim zajednicama posebice u području turizma, sporta, gospodarstva, stručnog usavršavanja, socijalne solidarnosti i zaštite čovjekove okoline. Potpisnice Povelje predano će se angažirati u informiranju svojih građana o posebnostima svake od njih te poticati organizacije civilnog društva, obrazovne ustanove i ostale institucije sa svoga područja na aktivnu razmjenu informacija, iskustava i primjera dobre prakse u svrhu pripreme zajedničkih aktivnosti, inicijativa i projekata. Osobito važnim područjima suradnje ističu se kultura, očuvanje tradicije i sport u službi jačanja duha povezanosti u različitosti, poglavito među mladima. Potpisnici Povelje će posebice djelovati prema izradi nacionalnog portala za volontere, inzistirati na volontiranju kao obaveznoj praksi tokom obrazovanja te aktivno pridonositi izradi budućih nacionalnih strateških dokumenata na temu volontiranja. Osim toga, suradnja kroz sporazum će doprinijeti održivoj komunikaciji u pripremi zajedničkih projekata Europske unije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *