Novih 3 milijuna kuna stiže u Varaždinsku županiju iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

U Varaždinsku županiju, odnosno tri grada i devet općina, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije stižu tri milijuna kuna za izradu dokumentacije za prijavu projekata na nacionalne natječaje i fondove Europske unije.

Riječ je o sredstvima Ministarstva iz programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova za koje je ugovore u srijedu u Zagrebu potpisala HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac. Radi se o iznosima namijenjenim za izradu sve potrebne dokumentacije koja je preduvjet da se projekti prijave na natječaje.

Najveći iznos ide Varaždinskoj županiji koja je za Rekonstrukciju i obnovu kompleksa Dvorca i Arboretuma Opeka u Marčanu dobila 800 tisuća kuna. Općina Bednja je za Rekonstrukciju i prenamjenu postojeće kinodvorane u polivalentni kulturni centar dobila 110 tisuća dok je Općina Sračinec za izradu projektne dokumentacije uređenja parka “Velika Graba” u naselju Sračinec dobila 130 tisuća kuna. Isti je iznos dobila Općina Maruševec za projekt izgradnje Kulturnog centra Maruševec, dok je Općina Sveti Ilija dobila 250 tisuća za izgradnju male hidroelektrane na rijeci Bednji.

Općina Martijanec dobila je za izradu idejnog i izmjenu glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Martijanec iznos od 150 tisuća, dok je dvostruko veći iznos, 300 tisuća kuna, dobio Grad Ivanec za izvedbeni projekt faze II – Muzej planinarstva Ivanec. Općina Jalžabet dobila je za kanalizacijsku mrežu naselja Novakovec 80 tisuća, a Općina Cestica 400 tisuća za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kampa Cestica.

Općina Beretinec dobila je 120 tisuća kuna za izgradnju kulturno-sportskog centra u naselju Beretinec, dok je Grad Ludbreg za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade „Knjižnice Mladen Kerstner“ dobio 200 tisuća. Općina Mali Bukovec dobila je, za projekt izgradnje Društvenog doma Mali Bukovec, 180 tisuća te Grad Varaždinske Toplice za revitalizaciju Perivoja Marije Ružičke Strozzi u Varaždinskim Toplicama 150 tisuća kuna. Gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković istaknula je da je oduševljena što je Ministarstvo prepoznalo projekte manjih sredina kojima je vrlo teško samostalno financirati takve projekte. Dodala je da financijska podrška za projektnu dokumentaciju od strane Ministarstva regionalnog razvoja znači i daljnju podršku u realizaciji projekata.

Uz načelnike i gradonačelnike te predstavnike Županije na potpisivanju u Zagrebu bio je i saborski zastupnik HDZ-a Josip Križanić.

– Zahvaljujem predsjedniku Vlade i ministrici Žalac na osiguravanju ovih sredstava za pripremu projekata koji se financiraju iz Europske unije. To je vrlo važno našim malim općinama koje nemaju stručne službe koje bi mogle pripremati velike projekte financirane iz EU-a te tim novcima platiti konzultante ili zaposliti stručnjake u općini. One nisu mogle biti u jednakom položaju kao i veće jedinice lokalne samouprave. To se do sada nije financiralo, pa jedinice lokalne samouprave uz znanje, volju i želju nisu mogle kandidirati takve projekte. Sada se to ispravlja – izjavio je saborski zastupnik Križanić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *