Kategorija: Hot News

Hot News
Preventivna aktivnost “Vodim psa na uzici”

U zadnje vrijeme na području grada Varaždina zabilježen je veći broj dojava građana, vezanih uz postupanje vlasnika pasa, koji svojim ponašanjem propuštaju poduzimati mjere i radnje prema propisima koji se odnose na tu problematiku.

Hot News
Vožnja u zimskim uvjetima

Pred nastupajuće razdoblje, skrećemo pozornost vozačima motornih vozila da pripreme svoja vozila za vožnju u zimskim uvjetima. Zimskim uvjetima na cesti u Republici Hrvatskoj smatra se vrijeme kada je na cesti kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.