17 mladih u NEET statusu uspješno završilo obrazovanje

Završna konferencija projekta Ja to mogu i hoću

  • 0
  • 157 views

U utorak 27. lipnja s početkom u 13:00 h, u Savjetovalištu za mlade u Varaždinu održana je završna konferencija projekta „Ja to mogu i hoću!“, na kojoj su predstavljeni projektni rezultati ostvareni tijekom posljednje dvije godine.

Projekt „Ja to mogu i hoću!“ je provelo Hrvatsko društvo inženjera geotehnike u partnerstvu s Odredom izviđača „Varaždin“ i Područnim uredom Varaždin Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukupno trajanje projekta je dvije godine, od 6.7.2021. do 6.7.2023. i u cijelosti se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 265.339,44 eura, odnosno 1.999.200,00 kuna.

Svrha ovog projekta bila je omogućiti mladim osobama u NEET statusu pristup tržištu rada te ih osnažiti za aktivno sudjelovanje u njemu. NEET je akronim koji označava osobe između 15 i 29 godina starosti koje nisu zaposlene, nisu u sustavu obrazovanja niti se usavršavaju, zbog čega se mladi u NEET statusu smatraju ranjivom skupinom osoba koje se nalaze u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Kako bi se mladima u NEET statusu pomoglo otkriti njihove vlastite potencijale i osnažilo ih se na njihovom karijernom putu, kao i na putu osobnog razvoja, stručni tim Savjetovališta uz kontinuiranu podršku mentora organizirao je i svojim korisnicima ponudio cijeli niz mogućnosti uključivanja u atraktivne programe koje je financirala Europska unija. Tako su mladi iz bogate ponude slobodno mogli birati pohađanje jednog verificiranog programa obrazovanja i osposobljavanja po vlastitom izboru, edukativne radionice s ciljem razvijanja mekih vještina te razne sportske, kreativne i umjetničke aktivnosti.

U sklopu projekta program obrazovanja je upisalo i uspješno završilo 17 mladih osoba iz Varaždinske županije, a pokrenut je i rad Savjetovališta za mlade, koje se nalazi na adresi Kratka 4, Varaždin i koje će nastaviti s radom i nakon završetka projekta.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
Prev Post Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a
9. utrka za mač Grofa Draskovicha
Next Post 9. utrka za mač Grofa Draskovicha
Related Posts

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *