U Vili Oršić novouspostavljen Centar za usavršavanje i cjeloživotno učenje

Održane prve radionice za ravnatelje osnovnih i srednjih škola Varaždin

  • 0
  • 2,712 views

Jučer, 17. svibnja 2023., u novouspostavljenom Centru za usavršavanje i cjeloživotno učenje u Vili Oršić (FOI) održane su stručne radionice za ravnatelje osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije pod nazivom „Strategijski menadžment i odlučivanje u obrazovanju“ (prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep), čija je svrha bila potpora ravnateljima u strateškom planiranju i izradama strategije kao i donošenju odluka te „Upravljanje financijama i digitalne tehnologije“ (prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa), čija je svrha podizanje osobne razine financijske pismenosti važne za profesionalno vođenje institucije.
Uz izravno poučavanje radionice su obuhvaćale analize i primjere kao i studije slučaja, kako bi ravnatelji odmah imali mogućnost diskutirati te razmjenjivati svoja vrijedna znanja i iskustva. U današnjem brzom, digitalnom svijetu važno je kontinuirano se usavršavati i praktičnom primjenom svladavati teme društva u kojem živimo. Upravo s tom svrhom osnovan je i uređen FOI-jev Centar za usavršavanje i cjeloživotno učenje u Vili Oršić, financiran iz ESF dijela programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”, koji je s provođenjem započeo 2015. godine, a završava u listopadu 2023. te obuhvaća sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj s ciljem jačanja kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava, osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Glavni cilj trenutne, druge faze programa je povećati razinu digitalne zrelosti škola te time doprinijeti digitalnoj transformaciji obrazovnih i administrativnih procesa u obrazovnome sustavu, osnažujući na taj način učenike za život i rad u 21. stoljeću.

Centar za usavršavanje i cjeloživotno učenje je uspostavljen upravo s ciljem daljnjeg i sustavnog provođenja edukacija i aktivnosti osvješćivanja o digitalnoj zrelosti koja dobiva sve više na značaju u modernom obrazovnom sustavu, kao i edukacije ravnatelja(ica), nastavnika i nenastavnog osoblja kao i svih ostalih zainteresiranih dionika, a s ciljem podizanja razine digitalne zrelosti škola. U projektu e-Škole razvijen je okvir i instrument za procjenu razine digitalne zrelosti škola te je provedeno samovrednovanje kao i vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti škola. Nedugo je završeno samovrednovanje svih škola u Hrvatskoj, a u tijeku je vanjsko vrednovanje 250 škola. S obzirom na stalnu potrebu unaprjeđivanja i implementacije IKT-a u nastavne planove i programe, Centar će pridonijeti kvalitetnoj realizaciji nastavnih tema i postizanju ishoda učenja.
Centar će djelovati u sklopu Fakulteta organizacije i informatike kao njegov integrirani dio. Održivost, kao i vidljivost aktivnosti Centra nakon završetka projekta osigurat će FOI kroz svoje redovne aktivnosti edukacije, usavršavanja, cjeloživotno učenje kao i društveni doprinos prema zajednici.
Prve aktivnosti u okviru spomenutog Centra podržali su i dr. sc. Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije te Tihomir Markulin, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za podršku korisnicima.

Obrtnička komora Varaždinske županije dodijelila majstorske diplome
Prev Post Obrtnička komora Varaždinske županije dodijelila majstorske diplome
Stolnotenisači STK Starr pobjednici Hrvatskog kupa
Next Post Stolnotenisači STK Starr pobjednici Hrvatskog kupa
Related Posts

Leave a Comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *