Savjetovanje – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

U razdoblju od 8. veljače do 15. veljače 2021. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Izmjene se donose radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima koji su stupili na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke nalaze se na web stranici Grada Varaždina (https://varazdin.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-2021/) pod rednim brojem 2.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 15. veljače 2021. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina“ ili na e-mail adresu: zvjezdana.horvat@varazdin.hr, također putem obrasca.

leave a reply