Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Dana 25. studenog obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Ovaj dan obilježava se u cijelome svijetu temeljem odluke Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, a u znak sjećanja na 25. studeni 1960. godine kada su brutalno ubijene sestre Patrie, Minerve i Marie Terese Mirabal u Dominikanskoj Republici od strane diktatora Rafaela Trujilla.
Cilj obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama bilo ono tjelesno, psihičko, spolno ili ekonomsko.
Važno je prepoznati i prijaviti nasilje, žrtvu zaštititi i osnažiti, a nasilnika kazniti.
Nasilje nad ženama društveni je problem, stoga, kroz razne preventivne programe i projekte, preventivne aktivnosti, pogotovo kroz nacionalni projekt pod nazivom Lily, naša Policijska uprava direktno utječe na suzbijanje nasilja nad ženama u zajedničkoj suradnji sa Gradom Varaždinom i Varaždinskom županijom kroz Vijeća za prevenciju kriminaliteta, zatim kao članovi Tima za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Varaždinske županije, u suradnji sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima Uredom Varaždin, Utočištem Sveti Mihael, Probacijskim uredom Varaždin te kroz podršku Zaklade za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael Varaždinske županije.
U posljednje 2 godine na našem području nasilje se sve češće prijavljuje. Uspoređujući prvih 10. mjeseci 2019. i 2020. godine bilježi se zanemariv pad broja prekršaja, ali povećanje kaznenih djela.
Tako je u prvih 10. mjeseci 2019. godine Policijska uprava varaždinska evidentirala ukupno 570 počinitelja nasilja u obitelji prema odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, od čega 392 muških počinitelja te 178 ženskih počinitelja. Evidentirano je ukupno 759 oštećenih osoba, od čega 495 žena.
U istom razdoblju 2020. godine evidentirano je ukupno 446 počinitelja nasilja u obitelji, od čega 315 muških počinitelja, te 133 počinitelja ženskog spola.
Bilježi se porast broja kaznenih djela počinjenih nasiljem na štetu bliskih osoba (tjelesna ozljeda, teška tjelesna ozljeda, prijetnje, nasilje u obitelji, pokušaji ubojstva).
Za prvih 10. mjeseci 2019. i 2020. godine naša Uprava bilježi porast od 100% kaznenih djela tjelesnih ozljeda i teških tjelesnih ozljeda počinjenih na štetu bliskih osoba te porast od 17% kaznenih djela prijetnji prema bliskim osobama (ukupni porast od 56% kaznenih djela prijetnji).
Ne bilježimo kaznena djela sa smrtnom posljedicom počinjenih od strane bliske osobe ili intimnih partnera, a u padu je i kazneno djelo pokušaj ubojstva ( 2019. godine 3 kaznena djela ubojstva u pokušaju, te u 2020. godini jedno kazneno djelo pokušaj ubojstva).
Uloženim naporima u prevenciju i intervenciju policije, sve više jača kazneno pravna zaštita žrtava nasilja u obitelji pa tako i žena.
Nasilje se ne smije tolerirati, a pogotovo ne nasilje nad ženama i zato:
o nasilju ne treba šutjeti, nasilja se ne treba sramiti, nasilje treba prijaviti!

leave a reply