Ažuriranje baze podataka korisnika „DJEČJIH BOŽIĆNICA“

Grad Varaždin i ove će godine svoj djeci rođenoj od 1. siječnja 2003. godine koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplatiti dječje božićnice. Grad poziva roditelje/posvojitelje/skrbnike/staratelje da putem aplikacije na web stranici www.varazdin.hr/bozicnice, upisom OIB-a djeteta, provjere da li se njihovo dijete nalazi u bazi podataka Grada Varaždina.

Ukoliko se dijete nalazi u bazi podataka i podaci u bazi Grada su točni, nije potrebno poduzimati daljnje radnje. Za svaki ispravak, dopunu podataka ili novi unos potrebno je na istoj web stranici ispuniti Zahtjev za unos, ispravak ili dopunu podataka upisanih u registar korisnika „dječje božićnice“. Rok za predaju zahtjeva je 30. studeni 2020. godine do 14 sati. Nakon navedenog roka podnošenje zahtjeva više neće biti moguće.

Korisnici dječjih božićnica koji prošle godine božićnicu nisu podigli, izbrisani su iz registra korisnika te moraju ponovno predati zahtjev.

Roditelji/posvojitelji/skrbnici/staratelji koji nisu u mogućnosti ispisati Zahtjev, mogu ga podići u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (pisarnica).

leave a reply