Obilježavanje 90 godina Rotary Cluba Varaždin

ROTARY CLUB VARAŽDIN, jedan od najstarijih Rotary klubova u našoj zemlji, osnovan je 16. studenoga 1930. godine. Prijeratni klub Varaždin okupljao najodličnije ljude ovoga grada, među kojima su bili prof. Krešimir Filić, prof. Vladimir Deduš, braća dr. Artur i dr. Ernest Krajanski, dr. Miroslav Posmodi, ing. Vladimir Damaška i drugi zaslužni Varaždinci koji su u mnogim područjima bili inicijatori i katalizatori gospodarskog, društvenog, kulturnog, sportskog i dobrotvornog života Varaždina.
Varaždinski rotarijanci bilu su između dva rata osnivači i lideri – Varaždinskog muzealnog društva, Glazbene škole, Nogometnog kluba Slavija, Planinarskog društva Ravna Gora, Foto sekcije Varaždin, Gimnazijskog potpornog društva, Sokolskog društva, atletske sekcije Slavije, Ferijalnog društva, Varaždinskog pučkog sveučilišta, filatelističkog društva.
Klub je razvio živu dobrotvornu aktivnost pomažući potrebitima, posebice siromašnoj djeci i nadarenim đacima i studentima. Rotary Club Varaždin ostvario je i široku međunarodnu suradnju.
Varaždinski rotarijanci, čiji dobrotvorni rad nastavlja Rotary Club Varaždin, koji je ponovo osnovan 1993. godine, služili su i prijateljevali na dobro Varaždina.

leave a reply