Savjetovanje – Odluka o izmjeni Odluke o grobljima

U razdoblju od 9. lipnja do 9. srpnja 2020. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnoąću povodom donošenja Odluke o izmjeni Odluke o grobljima. Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o grobljima te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Izmjenom Odluke o grobljima želi se očuvati hortikultura i infrastruktura groblja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke, nalaze se na web stranici Grada Varaždina (https://varazdin.hr/savjetovanje-s-javnoscu-2020-godini/) pod rednim brojem 18.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno do 9. srpnja 2020. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaątitu okoliša, Trg slobode 12/II, Varaždin, s naznakom „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Odluke o izmjeni Odluke o grobljima“ ili na e-mail adresu komunal@varazdin.hr, također putem obrasca.

leave a reply