FOI uvodi obaveznu stručnu prasku i na preddiplomsku razinu sveučilišnog studija

Varaždinski Fakultet organizacije i informatike bio je jedan od prvih fakulteta u Hrvatskoj koji je započeo s cjelovitim sustavom podrške studentima u ranom razvoju karijera i s obaveznom stručnom praksom za studente diplomskih i stručnog studija, a sada ju uvodi i na preddiplomski studij Informacijski sustavi i Poslovni sustavi (IPS)

U Varaždinu, 5. lipnja 2020. – Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu među prvim je javnim visokim učilištima u Hrvatskoj koji sredstvima iz europskog projekta uvodi sustav obavezne stručne prakse na preddiplomsku razinu sveučilišnog studija. Radi se jednom od glavnih ciljeva projekta Study4Career, kojim je FOI osigurao gotovo 4 milijuna kuna za unapređenje postojećeg i uvođenje novog modela stručne prakse za studente preddiplomskog studija Informacijski sustavi i Poslovni sustavi.
Naime, studenti FOI-ja već niz godina obavljaju obaveznu stručnu praksu na posljednjoj godini diplomskih studija (DS Informatika i DS Ekonomika poduzetništva), ali i trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija (Primjena informacijske tehnologije u poslovanju – PITUP). „Pilotiranjem stručne prakse u formi job shadowinga i na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informacijski sustavi i Poslovni sustavi želimo unaprijediti cijeli sustav stručne prakse, koji studentima FOI-ja omogućuje priliku za rano orijentiranje i profesionalno profiliranje, uvid u zanimanja, radna mjesta i radne zadatke u području IT-a, čime im se daje prilika da identificiraju područje svog interesa i bave se njime u praktičnom dijelu svog završnog rada“ – poručuje dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Centar za podršku studentima i razvoj karijera kao nositelj aktivnosti na FOI-ju

FOI-jev Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) s radom je krenuo 2012. godine, a u samo nekoliko godina intenzivnog rada sa studentima na razvoju i provođenju studentskih aktivnosti i stručne prakse u suradnji s poslodavcima, vrlo brzo postaje pionir među takvim centrima u Hrvatskoj. Kao takav prepoznat je kao primjer dobre prakse i na europskoj razini, stoga će upravo on biti glavni nositelj projektnih aktivnosti na FOI-ju.
„Prošle godine, Centar je temeljem dugogodišnjeg iskustva i povratnih informacija studenata te praćenjem njihovih potreba u području razvoja karijera osmislio aktivnosti za projekt pod nazivom Study4Career, ukupne vrijednosti 3.939.784,99 kuna. Iznos koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda je 3.348.817,24 kuna, a partneri u provedbi aktivnosti za studente i poslodavce su nam Tehnološki park Varaždin, Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) te tvrtka Northwest Agency“ – kaže voditeljica projekta i CPSRK-a doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić te dodaje da će na aktivnostima u najvećoj mjeri raditi i stručnjaci iz CPSRK-a – Amalija Koren Cavaleiro, Romina Kućar i Zoran Tanasić.

Ciljevi projekta i očekivani rezultati
Ovim projektom FOI će, zajedno s partnerima, nastojati unaprijediti kvalitetu postojećih modela stručne prakse, razviti novi model stručne prakse za sveučilišni preddiplomski studij Informacijski sustavi i Poslovni sustavi te razviti model učenja kroz rad za studente preddiplomskih i diplomskih studija FOI-ja. Uz to, ovim će se projektom ojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja za provedbu nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, a ono što je studentima najvažnije – omogućit će im se stjecanje radnog iskustva i praktičnih vještina kroz provedbu stručne prakse i unaprjeđenje rada Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).
„Jedna od značajnijih aktivnosti jest i izrada inovativne aplikacije za podršku radu CPSRK-a koja će omogućiti lakše povezivanje studenata i poslodavaca te biti jedna od prvih aplikacija za podršku sveobuhvatnom radu karijernog centra, evidenciji studentskih izvannastavnih aktivnosti i njihovom karijernom usmjeravanju za vrijeme studija“ – ističe doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić.
U provedbu ovog projekta i pilotiranje stručne prakse bit će uključeno ukupno 35-ero pripadnika nastavnog i nenastavnog osoblja FOI-ja te 70-ero studenata preddiplomskog studija koji će provoditi projekte u suradnji s poslodavcima, a važno je spomenuti i to da će sve do ožujka 2023. godine, u raznim aktivnostima CPSRK-a, sudjelovati više od 500 studenata te će minimalno njih 415 sudjelovati u provođenju stručne prakse.
Aktivnosti na projektu su, unatoč nepovoljnim epidemiološkim uvjetima, započele u ožujku ove godine, i to u online izdanju, a u nastavku provedbe projekta za studente su u planu i stručne akademske i karijerne radionice, posjete poduzećima te posjete inozemnim sveučilištima i inozemnom maker space-u – naglašava koordinatorica projektnih aktivnosti Amalija Koren Cavaleiro iz CPSRK-a. Značajan dio sredstva iz projekta bit će također usmjeren i na nabavku suvremene informatičke opreme, koju će studenti koristiti za rad na spomenutim aktivnostima.

leave a reply