Ludbreg – Javna tribina “O okolišu se pobrini i otpad zbrini”

U okviru projekta “O okolišu se pobrini i otpad zbrini” u petak 21. veljače bit će održana javna tribina u Segovini. Predavanje počinje u 18 sati, a održat će ga Maša Horvat.
Svrha projekta je informirati i educirati cjelokupno građanstvo prostora obuhvata projekta i time im podići svijest o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, s naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Očekivani rezultati projekta odnose se na održavanje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, obuhvaćanje 100% stanovništva izobrazno-informativnim aktivnostima na području obuhvata projekta i na izrađene te podijeljene promidžbene materijale (letake, brošure, plakate), održane radijske i televizijske emisije, održane radionice za djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi, osobe sa invaliditetom, organizirana natjecanja za djecu, organizirane javne tribine za građane, izrađene novinske članke.
Vrijednost projekta “O okolišu se pobrini i otpad zbrini” je 499.997 tisuća kuna, a 424.997,45 kuna je iznos odobrenih sredstava za projekt iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2019. godine do 20. ožujka 2020. godine.

leave a reply