Od 1. kolovoza 2019. godine izdano ukupno 20 rješenja o poništenju vozačke dozvole

Policijska uprava varaždinska je od 1. kolovoza 2019. godine kada su stupile na snagu nove izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izdala ukupno 20 rješenja o poništenju vozačke dozvole vozačima koji su prikupili određeni broj negativnih prekršajnih bodova.
Negativni prekršajni bodovi su pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene teže prekršaje u prometu. Dodjeljuju se vozačima po pravomoćnosti odluke o prekršaju, a vozači se posebno ne obavještavaju o istom. Maksimalno se za jedan prekršaj može odrediti 6 negativnih bodova. Vozaču koji je u vremenu od 2 godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova, rješenjem se ukida i poništava vozačka dozvola. Mladom vozaču koji u navedenom razdoblju prikupio 9 negativnih prekršajnih bodova, također se rješenjem ukida i poništava vozačka dozvola. Osoba kojoj je vozačka dozvola ukinuta i poništena, može ponovno polagati vozački ispit istekom roka od 2 godine od dana izvršnosti rješenja o ukidanju vozačke dozvole. Napominjemo da se vozači kojima je poništena vozačka dozvola, smatraju kao i osobe koje nikad nisu položile vozački ispit te u slučaju da se zateknu u vožnji s poništenom vozačkom dozvolom, čine prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 10 000 do 20 000 kuna i kazna zatvora do 60 dana.
Najčešći prekršaji u prometu za koje se određuju negativni prekršajni bodovi su:
– vožnja pod utjecajem alkohola po koncentracijama od 0.51 do 1.00 g/kg – 3 boda; 1.01-1.50 – 4 boda; više od 1.50 i odbijanje alkotestiranja – 6 bodova,
– prekoračenje brzina u naselju 21 – 30 km/h više od dozvoljenog – 2 boda, 31 – 50 km/h više od dozvoljenog – 3 boda i preko 50 km/h više od dozvoljenog – 6 bodova
– prekoračenje brzina van naselja preko 50 km/h više od dozvoljenog – 3 boda.
Apeliramo na sve vozače na poštivanje prometnih propisa, a posebno onih prekršaja kojima se drastično ugrožava sigurnost prometa, odnosno koji doprinose stradavanju sudionika u prometu.

leave a reply