Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec – 2. FAZA

Uz velike projekte na uređenju i izgradnji komunalne i cestovne infrastrukture kao i na javnim objektima, od vrtića do društvenih domova, u Općini Petrijanec nastavlja se i obnova javne rasvjete. Tako je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen projekt za sufinanciranje pod nazivom “Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Petrijanec – 2. FAZA”, vrijednog ukupno 586.008,75 kuna. Nakon što je projekt ocijenjen iznimno dobrim, potpisan je ugovor prema kojem će ga Ministarstvo sufinancirati s ukupno 200.000,00 tisuća dok će se veći dio sredstava osigurati iz proračuna.

Ovim projektom rekonstrukcije sustava javne rasvjete u Općini Petrijanec primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja izvršiti će se, u naseljima Strmec Podravski i Družbinec zamjena dotrajalih svjetiljaka sa svjetiljkama koje su ekološki i energetsku usuglašene sa važećom zakonskom regulativnom normom HRN EN 13 201 i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Izvršiti će se promjena načina regulacije i upravljanja svjetiljaka na dijelu javne rasvjete.

Ovim projektom postižu se sljedeći ciljevi:

usklađivanje postojećeg sustava javne rasvjete s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima (HRN EN 13 201) kao uvjet prometne sigurnosti
zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, uklanjanje štetnih radnih tvari izvora svjetlosti, smanjivanje emisije stakleničkih plinova),
povećavanje energetske učinkovitosti sustava.
povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu
Opći cilj: Podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete na dijelu područja Općine Petrijanec:

– uštede u potrošnji električne energije (povećanje energetske učinkovitosti)

– smanjenje emisije CO2

– eliminacija svjetlosnog onečišćenja

– smanjenje troškova održavanja

– povećanje prosječne osvijetljenosti (usklađenje s normom HRN EN 13 201)

– očuvanje ekosustava

– poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

Problemi postojećeg sustava javne rasvjete u gore spomenutim skupinama su neusklađenost sustava javne rasvjete sa normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladnim normi HRN EN 13 201, a samim time upitna je i prometna sigurnost.

Ovim projektom je predviđeno zamjena starih svjetiljaka njih ukupno 108 komada, te dopuna na mjestima gdje sada nema svjetiljki i usklađenje sa normom HRN EN 13 201 – ukupno 111 kom. Ukupno će biti ugrađeno novih 219 novih LED svjetiljki.

Općina Petrijanec nastavlja s provođenjem projekata radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva stvaranja modernog i ekološki prihvatljivog modela sustava javne rasvjete. Nova i modernizirana rasvjeta znači uštede u proračun. Osim ušteda i ekološki prihvatljivije rasvjete još važniji je faktor sigurnosti. Nova rasvjeta ujedno je i bolja rasvjeta što znači da će na spomenutim prometnicama uskoro biti i bolja vidljivost. Bolja vidljivost znači i veću sigurnost posebice pješaka i biciklista u noćnim satima. Rok za izvođenje radova je ožujak 2020. godine a radovi su već počeli. Ovim putem zahvaljujem se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na sufinanciranju projekta sa 200.000,00 kn – rekao je Željko Posavec, načelnik Općine Petrijanec

Projektom su obuhvaćene ulice naselja Družbinec: Prvomajska ulica, Komarska ulica, Ulica Zrinskih i Frankopana, Dravska ulica, Livadarska i Vrtna ulica te ulice naselja Strmec Podravski: Ulica Braće Radić, Podravska ulica, Vidovićeva ulica.

Podsjetimo, Općina Petrijanec prošle je godine provela projekt modernizacije ukupno 6,3 km javne rasvjete naselja Petrijanec i Majerje, s ugrađenom 191 svjetiljkom nove generacije LED izvora svjetlosti na produljenim krakovima sukladno projektu.

Potpisivanje ugovora – Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova EU

leave a reply