Održana tribina o energetskoj obnovi višestambenih zgrada

Regionalna energetska agencija Sjever, u suradnji sa 6. mjesnim odborom Banfica, a na inicijativu predsjednika MO Banfica Branka Družinića, održala je u četvrtak 28. studenog 2019. javnu tribinu pod nazivom „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

Predstavnici suvlasnika i stanari višestambenih zgrada ovom su tribinom bili informirani o osnovnim tehnikama, pogodnostima i prednostima energetske obnove višestambenih zgrada, o troškovima energetske obnove, te o potrebnoj projektnoj i ostaloj dokumentaciji za dobivanje bespovratnih sredstava za provedbu obnove. Sudionicima tribine također su prenijete informacije da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i službeno najavilo energetsku obnovu višestambenih zgrada. Prema najavi, Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava trebao bi biti objavljen u I. kvartalu 2020. godine. Više o najavi možete pročitati na sljedećoj poveznici:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/europski-strukturni-i-investicijski-fondovi-8437/najava-energetska-obnova-visestambenih-zgrada-10424/10424?fbclid=IwAR3rJLYsGDsODEPEQaYypTjK2VI5v_pRjRJlREWMWwbwcM9oR6AxI8ulurc

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo je i održavanje konferencije o energetskoj obnovi višestambenih zgrada, koja će se održati 4. prosinca 2019. u Hotelu International Zagreb. Na konferenciji će biti riječi o najavljenom javnom pozivu, o sadržaju i provedbi dosadašnjih projekta obnove, te o uvjetima i pravilima predstojećeg javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Konferencija je namijenjena prvenstveno zainteresiranim upraviteljima i predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada kao potencijalnim prijaviteljima na novi poziv. Više o konferenciji i o prijavi na konferenciju možete saznati na poveznici:

https://mgipu.gov.hr/vijesti/najava-konferencija-energetska-obnova-visestambenih-zgrada-10452/10452?fbclid=IwAR10ififGqyjd709bPoABkEnC9gyqRLgXSBcUS2y9qrB2XUMW8Vc-_CI-N8

leave a reply