Izrada Monografije Varaždinske građanske garde

Udruga Vraždinska građanska garda iduće godine slavi svoju 270 obljetnicu. Za tu prigodu u izradi je MONOGRAFIJA VARAŽDINSKE GRAĐANSKE GARDE. Kako bi što temeljitije i detaljnije zabilježili događaje, članove i prigode pozvamo SVE Varaždinke i Varaždince koji u svojim uspomenama imaju i čuvaju fotogrfije, dokumente ili predmete koji su direktno vezani uz Varaždinsku građansku gardu (Narodnu stražu, Gradsku četu, Purgare,…) da nam iste ustupe za građu monogfije. Vaši predmeti će se dokumentirati, fotorafirati, fotokopirati, a originali će biti vraćeni vlasniku.
Za odstavu ili obradu predmetne dokumentacije može se kontaktirati Gardski muzej Varaždin, viša muzejska savjetnica Ljerka Šimunić.
Za sva ostala eventualna pitanja zainteresirani mogu nazvati broj: 099 33 55 342 zapovjednik, poručnik Dražen Loparić.

leave a reply