„Klub za zapošljavanje Varaždin“

Razvoj vještina i kompetencija za uključivanje u tržište rada

VARAŽDIN, 22.11.2019. Potpisivanjem ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, 26. ožujka 2019. godine započela je provedba projekta „Klub za zapošljavanje Varaždin”, u cijelosti financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 977.649,32 kuna. Projekt će trajati dvije i pol godine, a njime se kod mladih nezaposlenih osoba, u dobi od 15 do 29 godina, želi unaprijediti njihove opće vještine kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost, multikulturalnost i druge te na taj način povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada i olakšati im zapošljavanje na odgovarajućem radnom mjestu.
Osnovna ideja projekta proizašla je iz činjenice da su mladi u Hrvatskoj u posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada – stopa nezaposlenosti u dobnoj skupini 15-29 porasla je s 15,8% u 2008. na 35,2% u 2013. godini, a najnoviji podaci pokazuju da je udio mladih u ukupnom broju nezaposlenih i dalje visokih 28 %. Zbog toga je potrebno na svim razinama podupirati integraciju mladih na tržište rada, posebno pripadnika NEET skupine, dakle onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti se ne osposobljavaju. Organizacije civilnog društva važni su dionici u području pružanja socijalnih usluga u zajednici na lokalnoj razini, ali i pružanja individualne podrške i savjetovanja nezaposlenih. S obzirom na to da upravo inženjeri geotehničke struke imaju izuzetno velike poteškoće u zapošljavanju i ostvarivanju svojih zakonskih i ustavnih prava na rad, Hrvatsko društvo inženjera geotehnike je već dugi niz godina prisutno u zajednici kao inicijator i izvoditelj raznih oblika pomoći mladima u pronalaženju posla i ostvarivanju njihovih prava. Slijedom toga, Društvo je prepoznalo i širu društvenu potrebu za aktivnostima kojima će se mladima olakšati integracija na tržište rada te je kroz razvoj i provedbu Job Club projekta odlučilo dati svoj doprinos sveukupnom razvoju lokalne društvene zajednice.
Dvije glavne vrste aktivnosti koje će Job Club provoditi su grupna i individualna karijerna savjetovanja nezaposlenih.
Grupna savjetovanja će se provoditi kroz cikluse aktivnosti radioničkog tipa, a polaznici će na tim radionicama karijernog savjetovanja steći potrebne vještine u pisanju životopisa, motivacijskih pisama, molbi i prijava za posao, korištenju naprednih mogućnosti online baza potencijalnih poslodavaca u traženju slobodnih radnih mjesta i druge vještine koje će im olakšati zapošljavanje. Značajan dio sadržaja radionica bit će posvećen i razvoju komunikacijskih i prezentacijskih vještina, kako bi polaznici lakše prevladali strah od razgovora s potencijalnim poslodavcima i stekli neophodno potrebno dodatno samopouzdanje. Voditelji radionica su stručne osobe – karijerni savjetnici angažirani od strane Job Cluba, koji će ohrabriti mlade, nezaposlene i neiskusne osobe u potrazi za poslom. Radionički ciklus traje tri tjedna i obuhvaća ukupno 36 sati edukacije, raspoređenih u 12 radnih dana.
Tijekom projekta održat će se tri ciklusa radionica grupnog karijernog savjetovanja. Previđeni broj polaznika je 15 u svakom ciklusu, a sudjelovanje je besplatno za mlade u dobi od 15 do 29 godina, koji su nezaposleni i žive na području Varaždinske županije.

Prvi ciklus radionica započinje 2. prosinca ove godine, a mogućnost prijave je otvorena svim zainteresiranim osobama koje ispunjavaju spomenute uvjete, putem online prijavnog obrasca na internetskoj stranici projekta joclub.uig.hr. Radionice će se izvoditi u informatičkoj učionici Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, od ponedjeljka do četvrtka, u vremenu 16 – 19 sati. Svi će polaznici po uspješnom završetku radionica dobiti i uvjerenje o završenoj edukaciji i stečenim kompetencijama.
Glavne aktivnosti projekta tijekom prvih 6 mjeseci provedbe bile su usmjerene na razvoj programskih sadržaja namijenjenih mladima i nezaposlenima te definiranje strateških smjernica razvoja i održivosti Job Cluba. Istovremeno je iz sredstava projekta uređen i opremljen prostor Job Cluba u Kratkoj 2 u Varaždinu. Dovršenje potpunog uređenja prostora predviđeno je do konca ove godine, a već u siječnju sljedeće godine planira se početak provedbe individualnih karijernih savjetovanja za mlade osobe kojima to bude potrebno. Individualna savjetovanja provodit će Voditeljica kluba, koja je i zaposlena iz sredstava projekta u punom radnom vremenu, a u slučaju potrebe angažirat će se i veći broj potrebnih karijernih savjetnika. Individualna savjetovanja bit će tematski slična grupnim radionicama i mogu im pristupiti svi zainteresirani, neovisno o dobi, a pristup „jedan na jedan“ rezultirat će lakšim prepoznavanjem eventualnih problema koje korisnik ima u aktivnom traženju posla te shodno tomu i lakšim pronalaženjem primjerenih rješenja.
Osim aktivnosti karijernog savjetovanja za nezaposlene, Job Club će provoditi i povremena stručna usavršavanja karijernih savjetnika, kao dio njihovog cjeloživotnog obrazovanja.
Kroz projekt će se razvijati portal za zapošljavanje prilagođen specifičnim zahtjevima nezaposlenih korisnika te javni sustav za e-učenje na kojem će besplatno biti dostupni svi edukacijski materijali s radionica karijernog savjetovanja za nezaposlene. Platforma za e-učenje zamišljena je kao pomoć za nezaposlene osobe i njihove karijerne savjetnike, a uz već spomenute materijale, na njoj će također biti dostupni i primjeri i alati za pomoć prilikom prijave na oglase za zapošljavanje i uspješan nastup prilikom razgovora s potencijalnim poslodavcima.
Svi programski sadržaji i sustav za e-učenje razvijeni kroz ovaj projekt bit će kao javno dobro dostupni svim zainteresiranim korisnicima na svim razinama – od lokalne do međunarodne. Javna dostupnost rezultata projekta omogućit će njihovo multipliciranje i primjenu kao modela u drugim sredinama. Iskustvo, znanja i vještine stečene ovim projektom, zaposlenici i volonteri Društva koristit će i u novim projektima te u razvoju i izvođenju novih aktivnosti Kluba za zapošljavanje, nakon završetka projekta.
Sve potrebne informacije o projektu, kao i obavijesti o najnovijim zbivanjima mogu se pronaći na internetskim stranicama projekta jobclub.uig.hr.

leave a reply