Slovenski i hrvatski prijevoznici protiv zastoja na granicama

Predstavnici Sekcije za promet Obrtno – poduzetničke komore Slovenije (Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije OZS) i Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika (UHCP) su na zajedničkom sastanku održanom u Hrvatskoj zatražili uklanjanje zastoja na graničnim prijelazima i uspostavu novih pravila u cestovnom prometu.
Nerazumno duga čekanja teretnih vozila i autobusa na graničnim prijelazima
»Mi prijevoznici iz Slovenije i Hrvatske primijetili smo da radi neusklađenosti rada nazornih tijela često dolazi do nerazumno dugih rokova čekanja teretnih vozila i autobusa na graničnim prijelazima. Spomenuto je osobito problematično početkom tjedna, kada se na prijelaz granice čeka i po deset sati. Obzirom da vozači imaju strogo određeno radno vrijeme, taj dan kada čekaju na prijelazak granice više ne mogu nastaviti sa svojim radom, jer razdoblje radnog vremena istekne zbog čekanja. Zbog toga čekanja na granicama prouzročuju veliku gospodarsku štetu«, upozorio je Peter Pišek, predsjednik Sekcije za promet OZS.
Prijevoznici iz obje države već duže vremena inzistiraju na što hitnijem sazivanju mješovite slovensko – hrvatske komisije za područje cestovnog prijevoza, a u čijem radu bi trebali sudjelovati i predstavnici policije obje države. Smatraju da je zadatak mješovite komisije da u što kraćem roku odredi deset graničnih prijelaza preko kojih će se odvijati tranzitni promet između Slovenije i Hrvatske bez ikakvih smetnji i ograničenja. Sastanak predmetne mješovite komisije je iz nepoznatih razloga odgođen već nekoliko puta.
Prijevoznici za nova pravila u cestovnom prijevozu
Europska unija je u svrhu uređenja jedinstvenog tržišta međunarodnog cestovnog prijevoza pripremila niz prijedloga izmjene legislative unutar Mobility Package I – Paketa mjera za mobilnost. Rasprava o predloženim novim pravilima je postala političko pitanje, te je prouzročila podjelu država na dva dijela. Slovenski i hrvatski prijevoznici su istoga stajališta kao i druge manje države, te stoga zahtijevaju uspostavu novih pravila na području prijevozništva s osobitim naglaskom na slijedeće.
– Pravila o upućenim radnicima – vozačima koji obavljaju međunarodni prijevoz tereta ili putnika
Upućenim radnikom bi se trebao smatrati samo vozač koji obavlja kabotažu, a nikako vozač koji obavlja bilateralni, tranzitni ili međunarodni prijevoz za ili iz trećih država.
– Pravila o kabotažnim prijevozima
Pravila o izvođenju kabotaže bi trebala ostati nepromijenjena. Instrument »razdoblja mirovanja« nije primjereno sredstvo borbe protiv izvođenja sustavne kabotaže.
– Pravila o korištenju redovnog tjednog odmora
Udruženja prijevoznika Slovenije i Hrvatske podupiru razvoj i uporabu mreže sigurnih parkirališta, međutim ponude obzirom na potrebe i potražnju, nema. Stoga smatraju da bi se uspostavom adekvatne mreže sigurnih parkirališta u Europskoj uniji vozačima moralo dopustiti i omogućiti provođenje redovnog tjednog odmora također i u vozilu, obzirom da bi takva parkirališta trebala osiguravati prostor za higijenu, rekreaciju i adekvatnu prehranu vozača.
– Pravilo o izuzeću od uporabe tahografa za vozače u građevini
Prijevozi koji se vrše na gradilištima predstavljaju samo pomoćne poslove koji su neposredno vezani za izvođenje građevinskih radova. Stoga dinamiku vožnje određuju građevinski radovi, koji ovise o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima. Tijekom kasne jeseni, zime, kao i tijekom ljeta u kišnim razdobljima takva vrsta prijevoza nije moguća. Tijekom odgovarajućih vremenskih uvjeta ograničenja maksimalno propisanih razdoblja vožnje i odmora predstavljaju prepreku.
Stoga bi trebalo tu specifičnu vrstu prijevoza pod točno određenim uvjetima uvrstiti u kategoriju izuzeća od uporabe tahografa, kao što je primjerice slučaj sa poljoprivrednim vozilima i kod prijevoza žive stoke.
Obrazovanje vozača
Gotovo 85 % cijene prijevoza čine troškovi koje određuje država sa svojim mjerama. Stoga je od osobitog značaja u prijevozničkim tvrtkama obrazovan kadar. Dobar radnik predstavlja konkurentsku prednost svake pojedinačne tvrtke. Kod novo zaposlenih vozača vidljivo je neiskustvo i manjak znanja, a prijevozničke tvrtke snose visoke troškove brojnih oštećenja vozila i tereta, a što utječe na bonitet kod osiguravajućih kuća. Sekcija za promet OZS je već podnijela
resornom ministarstvu inicijativu za potpunu obnovu obrazovnog sustava profesionalnih vozača.
Također se i hrvatski prijevoznici susreću s takvim problemima glede obrazovanja vozača.
Zajednički je stav da je trenutni sustav izvođenja obveznog obrazovanja vozača i stjecanja početnih kvalifikacija manjkav, te se inzistira na uspostavi kvalitetnog sustava obrazovanja sa više praktične nastave.

leave a reply