Ludbreg – Dvije i pol minute do ponoći

U sklopu projekta “Dvije i pol minute do ponoći” koji je odobren u okviru Programa Erasmus+ u petak 30. kolovoza u 10:30 sati održat će se završna konferencija po projektu. Na konferenciji u Hotelu Amalia bit će predstavljeni postignuti rezultati projekta kojima je potaknuta suradnja i umrežavanje različitih obrazovnih, javnih i nevladinih organizacija.

Provedba projekta “Dvije i pol minute do ponoći” započela je 1. studenoga 2017. godine. Glavni cilj projekta je povećanje kompetencija i vještina učiteljica i učenika osnovnih škola za bolje razumijevanje problema klimatskih promjena.

U projekt su uključena tri javna tijela: Grad Peshtera (Bugarska, koordinator projekta), Grad Ludbreg i komunalno poduzeće KJP Vodovod Kochani (Makedonija), 3 stručnjaka nevladinih organizacija: REAP (Bugarska), MAGA (Makedonija) i REAN (Hrvatska), tri osnovne škole: Patriarh Evtimiy (Bugarska), Krste P. Misirkov (Makedonija) i Osnovna škola Ludbreg (Hrvatska).

leave a reply