Priopćenje Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika glede diskriminatornog dogovora hrvatske i slovenske strane

Dana 25.7.2019. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je službeno priopćenje o rezultatima pregovora sa Slovenijom glede prekograničnog teretnog prometa.
U priopćenju između ostaloga stoji da će od 1.8.2019.
– GP Rupa i Pasjak moći koristiti teretna vozila mase preko 7,5 t registrirana isključivo u sljedećim županijama: Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-Senjska županija, i dalmatinske županije (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija),
– GP Dubrava Križovljanska, Trnovec i Mursko Središće moći će koristiti teretna vozila mase preko 7,5 tona registrirana isključivo u sljedećim županijama: Međimurska županija i Varaždinska županija,
-GP Lupinjak i Razvor moći će koristiti teretna vozila mase preko 7,5 t registrirana isključivo u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika ovim putem ponovno izražava oštro neslaganje s predloženim dogovorom. Udruga konstantno izražava nezadovoljstvo diskriminatornim i sramotnim postupanjem državnih tijela, a posebno prema prijevoznicima iz središnje Hrvatske i Slavonije, kao i svim prijevoznicima koji su ograničeni u kretanju preko teritorija i granica vlastite zemlje.
Upravni odbor Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika okuplja prijevoznike iz osamnaest hrvatskih županija te se odluke donose zajednički u interesu svih hrvatskih prijevoznika, bez obzira na sjedište ili veličinu pravnog subjekta. Stoga oštro odbacujemo optužbe o bilo kakvom favoriziranju ili dogovaranju u vlastitom interesu.
Ove propise nije donosila Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika, već Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske te Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije. Unatoč svim našim inzistiranjima, zahtjevima, molbama i prijetnjama, ovo je rezultat političkih dogovora i trgovine.
Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika ne prihvaća predloženi dogovor i najoštrije osuđuje diskriminatorno postupanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Tražimo jednako postupanje prema svim hrvatskim cestovnim prijevoznicima i omogućavanje temeljnih sloboda kretanja ljudi, rada i kapitala.

U Varaždinu, 29. srpnja 2019.
Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika

leave a reply

Izdvojeno