Fakultet organizacije i informatike koordinator europskog projekta na Maldivima

U Varaždinu, 7. ožujka 2019. – Fakultetu organizacije i informatike (FOI) odobrena je, krajem 2018. godine, koordinacija projekta „AMED – Advancing Higher Education in Maldives Through E-learning Development“ (Unapređenje visokog obrazovanja na Maldivima kroz razvoj e-učenja), u potpunosti financiranog sredstvima Erasmus+ programa Europske komisije u iznosu od 720.592,00 eura, s ciljem jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.
AMED projekt omogućit će podršku modernizaciji, pristupu i internacionalizaciji visokog obrazovanja na Maldivima kroz promicanje vještina i kompetencija nastavnika, koristeći pritom nove obrazovne alate u e-učenju.
Projektni tim s Fakulteta organizacije i informatike, na čelu s projektnim koordinatorom izv. prof. dr. sc. Igorom Balabanom, aktivnosti će provoditi s projektnim partnerima- Nacionalnim sveučilištem na Maldivima (MNU- The Maldives National University), Otvorenim sveučilištem Katalonije (UOC- Universitat Oberta de Catalunya) i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom (CARNET).
Projektni tim Fakulteta organizacije i informatike čine stručnjaci u polju e-učenja s dugogodišnjim iskustvom njegove implementacije u sustave visokog obrazovanja.
„Radi se o izvrsnoj prilici za tri europske institucije, čiji će eksperti u raznim područjima prihvatiti izazov i stvoriti jedinstven i moderan model e-učenja, a koji ćemo potom implementirati u sistem visokog školstva na Maldivima“, ističe koordinator projekta izv. prof. dr. sc. Igor Balaban.
Projektne aktivnosti započele su u siječnju 2019. i trajat će do siječnja 2022. godine. Važno je spomenuti i to da će dio projektnog tima FOI-ja i CARNET-a krajem ovog mjeseca na Maldivima sudjelovati na početnom sastanku projekta.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI FOI-ja
Fakultet organizacije i informatike je u prošlog akademskoj godini u ulozi partnera ili koordinatora sudjelovao u 26 projekata financiranih iz 10 različitih izvora. Ukupna vrijednost projekata u provedbi iznosi 63,496,505.03 €, a FOI udio, odnosno sredstva planirana za FOI iznose 2,650,758.38 €. Područje djelovanja većine projekata je međunarodno što znači da su u projekt uključeni međunarodni partneri i/ili je izvor financiranja izvan Republike Hrvatske. U projektnim aktivnostima sudjelovalo je 74-ero djelatnika, a važno je spomenuti i to da FOI prepoznaje mogućnosti financiranja zapošljavanja djelatnika kroz projekte, pa se tako rad 17-ero djelatnika FOI-ja u potpunosti financira iz sredstava šest projekata.

leave a reply