Predstavljanja projekta “Svi smo mi kultura”

Povodom početka provedbe projekta Svi smo mi kultura odražana je konferencija za medije, organizacije civilnog društva, lokalnu vlast te zainteresiranu javnost u 10:00 u prostorima Centra za mlade (Petra Preradovića 4, Varaždin).

Na konferenciji za medije sudjelovali su predstavnici Udruga koje sudjeluju na projektu: Udruga mladih Varaždinski underground klub – V.U.K.- Zrinka Šajn, Filmsko-kreativni studio VANIMA- Ana Sever, Udruga MOP Sveučilišta Sjever- Hrvoje Selec, Udruga TRASH- Luka Špac te voditeljica projekta Svi smo mi kultura Danijela Mikulek. Jedan od partnera je i grad Varaždin te se prisutnima obratio i gradonačelnik Ivan Čehok.
Projekt Svi smo mi kultura sufinancirala je Europska unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” Projekt Svi smo mi kultura provodi se u suradnji s Ministarstvom kulture i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Opći cilj projekta je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora te lokalne uprave, a specifični ciljevi su unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi te jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva). Projekt će se provoditi 18 mjeseci, do travnja 2020. godine. Projektom je zaposleno troje ljudi, uključujući voditeljicu projekta te koordinatora i stručnog suradnika koji će sudjelovati u planiranju i provođenju kulturnih sadržaja, neformalnih edukacija te umrežavanju na nacionalnoj i europskoj razini kroz razmjenu iskustava organizacija civilnog društva.

leave a reply