Ecogardens in our Kindergartens

Razmjena iskustava i znanja između dječjih vrtića

U petak 16. studenoga u Ludbregu je održana početna konferencija i potpisani su partnerski sporazumi po projektu Ecogardens in our Kindergartens odobrenog u okviru ERASMUS+ programa. Projekt je usmjeren na razmjenu iskustva i znanja između dječjih vrtića i drugih socioekonomskih organizacija u području zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada te uvođenje inovativnih pristupa učenja i podučavanja u predškolsko obrazovanje. Vodeći partner je Grad Ludbreg, dok su partneri iz Hrvatske Poduzetnički inkubator Lucera d.o.o. i Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg. Partneri iz Makedonije su Dječji vrtić Pavlina Veljanova, LAG Kochani i KJP Vodovod Kochani, dok su Institut za razvoj i ekonomski rast i Dječji vrtić Radost partneri iz Bugarske.
– Ovo je još jedan od projekata na koje smo posebno ponosni, za nas ne postoje veliki i mali projekti, postoje samo dobri projekti koji daju rezultate. Ovim projektom dajemo naglasak na očuvanje prirode i razvijanja osjećaja kod djece da je priroda naš najvažniji resurs i da ju trebamo čuvati, njegovati, razvijati i ostaviti ljudima koji dolaze iza nas. – rekao je ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić.
Glavni cilj projekta je promicati razmjenu iskustva i praktičnog znanja između dječjih vrtića i drugih organizacija s ciljem uključivanja najboljih stručnjaka iz različitih područja i različitih društveno-gospodarskih organizacija koje će dovesti do unapređenja predškolskog odgoja.
Cilj je povećati kompetencije i vještine odgajatelja za razvoj vlastitih obrazovnih pristupa koristeći se različitim metodama i metodološkim pristupom “learning by doing” te mogućnostima korištenja prednosti transnacionalne suradnje s kolegama iz drugih zemalja putem eTwinning modula umrežavanja.
– Ovo je drugi projekt koji radimo u suradnji i dokazuje da naše partnerstvo postaje strateško. U prvom projektu je fokus bio na osnovnim školama, a u ovom projektu fokus su dječji vrtići. Dobro je poznato da su upravo djeca ciljana skupina s kojom najviše vrijedi raditi kada je u pitanju učenje o ekologiji, a naša ideja je da upravo najmlađe naučimo kako koristiti prirodne resurse, kako uzgojiti vlastito voće i povrće. Djeca vrtićke dobi učit će o kompostiranju, a posadit će i povrće u svojim vrtovima. – rekao je Todor Kushevski, projektni menadžer i voditelj odjela za IT i razvoj u Komunalnom javnom poduzeću Vodovod Kochani.
Svi partneri na projektu potpisali su partnerski sporazum i time službeno započeli s provedbom projekta. Aktivnosti projekta dovest će do razvijanja odgovarajućeg okvira predškolskog odgoja koji će odgajateljima pomoći da podučavaju predškolsku djecu o pravilnom zbrinjavanju otpada koje će uključivati ponovnu upotrebu predmeta, recikliranje, kompostiranje i sortiranje otpada koji se svakodnevno proizvodi. Kroz edukacije i obrazovni pristup djeci predškolske dobi adresirat će se važnost sakupljanja i recikliranja otpada te će ih se poticati da poduzmu i provode vlastite pilot projekte u području zbrinjavanja otpada i proizvodnje eko proizvoda.
Zajedničko znanje i stjecanje novih vještina i znanja razvit će nove multidisciplinarne metode podučavanja koje će biti opisane u Priručniku koji će sadržavati pedagoške materijale za podučavanje. Navedeni priručnik odgajatelji u dječjim vrtićima moći će koristiti u svom svakodnevnom radu s ciljem postizanja većeg uspjeha u radu s djecom predškolske dobi koristeći se različitim metodama i „learning by doing“ pristupom učenju. Takav način rada doprinijet će širenju znanja djece predškolske dobi i boljoj pripremljenosti za osnovnu školu.
Kao dodatak provedbi projektnih aktivnosti i implementaciji projekta, bit će uspostavljeno strateško transnacionalno partnerstvo između različitih društveno-gospodarskih organizacija (lokalnih javnih tijela, vrtića i civilnog sektora) čije će iskustvo doprinijeti povećanju kvalitete predškolskog obrazovanja, također osiguravajući da će se prednosti predškolskog obrazovanja provoditi i temeljiti na drugim razinama obrazovanja i prekograničnoj suradnji.

leave a reply