Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izradi

III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina i Odluke o izradi IV. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina

U razdoblju od 2. kolovoza do 1. rujna 2018. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izradi III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina i Odluke o izradi IV. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s ovim Odlukama radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno radi prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt odluke te razlozi donošenja ovih izmjena, nalaze se na web stranicama Grada Varaždina (http://varazdin.hr/savjetovanje-s-javnoscu-2018-godini/) pod točkama 24 i 25.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca zaključno s 1. rujnom 2018. na adresu GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izradi III. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina odnosno „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o izradi IV. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina“ ili na e-mail adresu: komunal@varazdin.hr također putem ispunjenog obrasca.

leave a reply